20 май 2008

Я?

Това се запитал човекът, който снима. Приятелите му го наобиколили да видят
откъде ще литне пиленцето.
;)

Няма коментари: