01 септември 2009

Крути мерки

Ако това не е пример за крути политически мерки...

- Кой е тоя полковник Придж? И как е прочистил парламента?
- Полковник Придж е бивш колар, много умен човек, който докато карал колата си, забелязал едно нещо: когато на пътя ти има камък, по-добре и по-бързо е да го махнеш, отколкото да се опиташ да минеш с колелото над него. И тъй, от 251 члена, от които се състоеше парламентът, 121 му пречеха и можеха да преобърнат политическата му кола. Той ги вдигна, както по-преди вдигаше камъните, и ги изхвърли от парламента.
из "Двадесет години по-късно", Ал. Дюма

Без коментар.

3 коментара:

Павел Борисов Николов каза...

А ние тепърва ще откриваме топлата вода!

morrt каза...

Неее, г-н Борисов, ние винаги ще минаваме по камъните. И не само това - ние винаги ще се връщаме отново и отново, за да минем още веднъж отгоре им. И още веднъж. И още веднъж.
За съжаление.

kenkal каза...

Чудя се защо не се учим от историята, от грешките си, от чуждия опит. Уж сме интелигентни по природа, пък...