09 юни 2010

***

Когато Бог иска да накаже някого, прави го учител.
Не се сещам откъде се е взела тази мисъл в моя тефтер, но тъй или иначе я намерих. Не ще я тълкувам тук. Просто я споделям.

Няма коментари: