30 октомври 2010

Показно

За показното представяне базата на руския оздравителен комплекс "Радуга", на което присъствах преди десетина дни, продължавам да си мисля. Относно перфектната база на архитектурния комплекс не ми се говори - налели едни пари едни хора и се получило наистина чудесно място за почивка на деца и възрастни от Москва на българска територия. Хем са в чужбина, хем се чувстват като у дома си хората.
Занимават ме обаче въпросите, свързани с обучението на децата (1 000 почиващи в една смяна), което цели да компенсира в някаква степен пълното изоставане от учебния материал за четирите седмици отсъствие от училище.
Та значи учениците са на лагер тук за 4 седмици, през което време имат учебни занятия от по 4 часа дневно и още 2 часа самоподготовка в пригодени за целта зали. Обучават се тези деца в две смени от 39 учители по основните предмети - руски език и литература, английски, немски, френски и български езици, математика, физика, химия, биология, история и география. Занятия по музика, рисуване, физическо и информационни технологии имат, но организирани като запълващи свободното време и според интересите на децата. Тези съпътстващи занимания се провеждат не от учители, а от друг тип педагози и организатори, т. нар. "вожатые" (лидери).
Като че ли у нас точно съответствие на термина и длъжността няма - преди такива хора бяха дружинните ръководители, а сега ми се струва, че най-близко до тях са професионалните аниматори. Та тези "вожатые" организират свободното време на децата, занимават ги в клубове по интереси, възпитават ги и ги дисциплинират. Сигурно на всички във Варна са им правили впечатление спокойните организирани групи деца, вървящи по двама в свободен строй, които не шумят необуздано. Тези групи са дисциплини и ролята на водещия не е пъдарска! Попитах някои от колегите (в свободния разговор преди да се разделим) как постигат такава дисциплина, как се занимават с децата, та учениците им имат такова поведение. Отговориха ми, че те само преподават - гледат си само учителската работа. За всичко друго се грижат тези млади хора - лидерите. Те са обучавани в специални училища, някои са студенти по педагогика, но всички са назначени да водят децата по определен път на развитие. Разказаха ми колегите, че в началото на предната и тази смяна всички деца (все пак някои са богати, други бедни; някои от централната част и от реномирани училища, а други от крайни квартални училища) били шумни, невъздържани, някои - високомерни... Още в края на първата седмица се наблюдавала промяна у всички - приемали дисциплината и културата на поведение като нещо нормало, не шумели, започнали да поздравяват. И най-важното - това им харесвало! В края - ние бяхме там в деня преди да отпътуват обратно за Москва и се подготвяха за заключителния концерт и празничната вечер за закриване на смяната - всички са уравновесени, спокойни, проявяват уважение едни към други и към всички останали. И беше така. Сама видях. Ние разглеждахме сградите и залите, съпровождани единствено от директора на центъра и от преводачката. В това време наоколо си щъкаха деца; някои репетираха, други се суетяха с някакви костюми, трети просто си седяха и си говореха, четвърти имаха спортни игри на закрито - ние пък им пречихме в някаква степен. Когато обаче няколко момичета и момчета ни поздравиха, докато се разминавахме по коридорите, ние съвсем си облещихме очите. Та те дори не бяха с придружител, който да им напомни да поздравят! Те просто поздравиха, разминавайки се с някакви хора!
Не зная дали цялото наше посещение, всичките ни срещи с деца по коридорите на комплекса и в залите е било режисирано. Мисля, че на никого не му е било приоритет да ни показва лустросано лице, както това ставаше по време оно (че и сега у нас, щом се посрещат големи "клечки"). Мисля, че видяхме един нормален делник в този оздравителен детски комплекс на Камчия. Обаче ни беше направено показно как работата с децата не се прехвърля само върху учителите; как се влагат пари в образованието, в здравето, във възпитанието и в дисциплинирането на подрастващите. В крайна сметка как се грижат хората за бъдещето си.
Обещаха, когато се построи училищната сграда, отново да ни поканят, за да видим какво се казва пълно оборудване - с кабинети, лаборатории и всичко, както е според най-дебелите книги. Дали тогава ще кажем "Вот это да!" или нещо друго - когато му дойде времето. Сега - цъкахме с език и до голяма степен им завиждахме.

Няма коментари: