27 декември 2010

Писаните правила

Толкова често в живота си срещам хора, които заобикалят, прекрачват или откровено пренебрегват писаните правила, които уж трябва да правят живота ни подреден и спокоен. Толкова често се ядосвам, че за такива хора писаните закони в жовота ни не се отнасят за тях, а неписани въобще не съществуват. Толкова често, че си съчиних сентенция, която продължавам да проверявам дали важи само в България, или навсякъде:
Писаните правила са за парлама.

Няма коментари: