05 август 2011

С хора, с които не е възможно да проведеш диалог, ...
С хора, които са обсебени от манията си за величие, ...
С хора, които са загърбили човешкото у себе си, ...

... се старая да разговарям еднословно.
... общувам без вложена емоция.
... контактувам строго официално и по възможност опосредствано.

Няма коментари: