15 август 2011

Кану + Камчия + Калови

Такова удоволствие от физическо натоварване и приятно изкарване сред природата отдавна не съм имала. Споделям само няколко снимки, които обаче не могат да предадат и една "милимунда" от преживяването. За съжаление нито птиците, които ни съпровождаха по реката, нито кънтящата тишина, нито акустиката мога да покажа, заради липсата на апарат в кануто. А и да можех да ги снимам, няма как да доловите моето усещане.

Няма коментари: