27 декември 2011

Празнични...

... празни чинии...
Въртят се в главата ми все такива. То не са едни процеси на пълнене и изпразване на чиниите под знака празнично

Та в тази връзка пожелавам лесно да ни се пълнят трапезите с приятели, с любими и близки хора; да се огъват от качествени блюда; да споделяме с широка ръка благините, с които сме богати; да отваряме широко очи и сърца за новото и за доброто! Нека бързо да се изпразват от съдържание ядните и лошите помисли! Нека имаме сили да изпиваме горчивите чаши, които често сами сме си напълнили, а после да продължаваме напред с нови сили и мъдрост!
Нека направим всички дни свои смислени, успешни и усмихнати!


ПП* Получих картичка с послание "Да обичаш! Това ти пожелавам!"
На всички пожелавам същото!

Няма коментари: