25 юни 2012

Кулинарно незадоволен индивид отказва да изпълни фолклорен елемент.Гладна мечка хоро не играе.

Женски индивид от разред хищници, ускорявайки важен жизнен процес, създава поколение, неспособно да анализира визуална информация.Бързата кучка слепи ги ражда.


Няма коментари: