06 август 2012

Комуникация ли? Друг път!

За пореден път една жена ме обвинява, че не говоря правилен български.
Странното е, че аз с нея по принцип не мога да разговарям. Гълтам си граматиката и, понеже тя нито слуша, нито чува какво й говорят околните, обикновено мълча. Планирам нещо да кажа, да попитам, но не се получава. Е, утешавам се с това, че не само аз изпитвам трудности в комуникацията с тази жена. 

А уж мога да разговарям с всякакви хора.

Няма коментари: