23 декември 2012

Две момиченца - добро и зло

Две момиченца - добро и зло - си стояли на прозореца и плюели върху минувачите. Доброто момиченце уцелило петима, а злото - само трима минувачи. 
Защо ли?
Защото доброто винаги побеждава злото!

Няма коментари: