21 август 2007

ЛАРП - нови съответствия на стари игри

Някога бяха стражари и апаши. После се превърнаха във военизирани игри по НВО. За по-младото поколение обяснявам: Начално Военно Обучение - учеше се като задължителен предмет в 10 клас, после ходехме на едномесечен лагер.
Много хора продължават да твърдят, че това военизиране в живота ни е било излишно. но аз мисля, че младите хора имат нужда от такива игри. Обичат да се правят на войни, да играят ролята на някой славен (или безизвестен) герой... И няма лошо. Сега са повлияни от фентъзи романите, от филми като "Властелинът на пръстените" - какво лошо?
Според мен има поне 7 добри страни подготовката и участието в такава ролева игра:
1. Тя е реална, не виртуална - значи контактуваш с живи хора;
2. Подготовката те кара да проучваш, да планираш, да изготвяш костюм, да синхронизираш действията си с другите участници - сиреч да работиш по проект в екип;
3. Разиграването и изисква да мислиш за собствената си безопасност, но и за безопасността на другите; научава те да се пазиш;
4. Заема голяма част от свободното ти време - значи време за истински глупости НЯМА;
5. Всичко в играта се случва сред природата, значи на чист въздух - учиш се да живееш в съгласие с нея и да я уважаваш;
6. Физическото и психическото напрежение е истинско, значи каляваш воля и мускули, сиреч работиш за собственото си здраве; етични понятия като чест, достойнство, мъжество не са само понятия, а действителност - значи работиш за висок дух;
7. Поемането на отговорност е еднаква за момичета и момчета, реална е. Учиш се на самостоятелност. Какво още? Притеснението за родителите го има, но то е неизменен спътник на всеки родител. А по-добро нещо от това децата ти да се развиват правилно, няма!
Който иска, да допълва :) ;)

Няма коментари: