17 април 2010

Нещо малко и малък въпрос

"... всички бяха в настроение за битка и, за да не губят време, се биеха помежду си, за да понаберат скорост.
(...)
Те си имаха свой метод за водене на бой. Например, те винаги избираха най-едрия противник, защото (...) И почнеха ли, нямаше спиране. Това противниците им не можеха да издържат." (Т.П. "ДВН")


Благодаря, morrt, за споделеното удоволствие.


Във връзка с началото на цитата - срещу кого се готвим толкоз дълго да битка ние, че толкоз дълго се трепем един друг за набиране на скорост???

Няма коментари: