25 февруари 2011

Нова обица на ухото.

"На нов началник и на малко прасенце не се радвай, че не се знае каква свиня ще излезе!"

А аз даже и се похвалих пред света?!
Не си изписах вежди, ами си избодох очите сама с моето скоростно преместване от едно работно място на друго - за него разказвах точно преди седмица. Както и очаквах, колегите са свестни и отговорни хора. Учениците ми допаднаха много със своята искреност, светнали погледи и чистота. За дребните изключения не си струва да хабя думи.
Голямото ми разочарование дойде от некоректното и подвеждащо поведение на директорката. Аз съм открита и пряма в отношенията си с колеги и работодатели и съответно очаквам същото от тях. Когато обаче не го намеря, имам право на обяснение и на отказ от по-нататъшни ангажименти. Права ли съм?
Казусът е такъв: назначават ме да замествам титуляр до неговото завръщане с тенденция той да освободи мястото (причината и обстоятелствата не са важни в случая). Той е бил назначен на трудов договор с всички произтичащи от това задължения и придобивки. А аз съм назначена на неговото място, но като лектор! Ще ми се изплаща само и единствено сумата от х.хх лв. на реално взет час, ще бъда социално и здравно осигурена и ще имам 0.4% ТЗПБ. Но няма да мога да ползвам болнични (и да го получа няма да ми се плати отникъде), няма да имам отпуск.
Справедливо ли е?
Аз днес чак си дадох ясна сметка, че съм ощетена и подведена. Само за тази седмица изгубих пари в чист вид задето съм приела да започна тази нова и "по-добра" работа; загубих социалните си плащания от старата работа и трудовия стаж за тези 5 работни дни. До изтичане на предизвестието ще изгубя още 10. И ей ти тебе половин месец изтекъл!
Ако някой, от четящите този блог е компетентен, нека ми каже дали седем дневното предизвестие за напускане може да има лоши последици за мен. Трябва ли в заявлението си за напускане да изтъкна причините за това решение и какви реакции може да очаквам.

ПП Имам предложение за работа с коректен договор, макар и отново временен. В края на краищата финансовият интерес не е за пренебрегване. В наши дни е даже водещ.

Няма коментари: