25 април 2014

Песни, включващи думата

Сещам се само за няколко песни на български, които включват думи като "сватба", "сватбари", "було" и т.п. Вадя си текстовете им.

музика Стефан Димитров
текст Захари Петров
 
Лудо и младо китка здравец ме дари,
ладо ле, ладо, още в зори.
В шарени стомни той водата ми напи,
та да ме помни даже като спи.

Тъпан бие гайда ручи,
в село кой не вдигна сватба до днес.
Лудо младо само мълчи,
що ли ми не праща чакана вест.

Тъпан бие гайда ручи,
сватове и свати чакам дома.
Лудо младо само речи,
и ще ти пристана нощем сама.

Мен ли се падна да не зная миг покой,
че ми открадна всички мисли той.
Ладо ле, ладо, вехна, съхна всеки ден,
време е младо да откраднеш мен. 


Сватба
 Слави Трифонов и Ку-ку бенд

Планината ми е майка,
а баща ми буен вятър беше.
Брат ми е морето тъмно, 
лудите треви са ми сестрите.
Ей такъв съм, сам ти казвам, 
всичко право ти показвам, 
ти кажи сама дали ме искаш. 
Сватове ще ти проводя - 
снегове и буйни хали - 
да те вдигнат и да те докарат.
Бели облаци ще взема,
весто було с тях ще те покрия.
А-а-а-а, моя ще си вече, 
а-а-а-а, ще е страшно, 
ако кажеш не.

Тежка сватба ще ти вдигна
и свираче триста ще докарам.
Слънцето ще нви венчае
и звезда за пръстен ще ти сложи.
С дарове ще те покрия
да не жали стара майка
и баща ти гневно да не пита
кой от къщата му вдига
най-голямото имане,
кой те лъже и с какво те мами.
На хорото с мен се хващай 
и ръката ми недейда пускаш!
А-а-а-а, моя ще си вече, 
а-а-а-а, ще е страшно, 
ако кажеш не.


А-а-а-а, моя ще си вече, 
а-а-а-а, ще е страшно, 
ако кажеш не.

Сватба 
Клуб НЛО

Той не пие, той не пуши,
няма си и своя Шуши. 
Бяло вино той пропи,
в друг живот се потопи.

С Харли Девидсън бръмчеше
и с Марина той си беше,
маминка над тях кръжеше,
дядото се суетеше.

Сватба, сватба, сватба-та
си продължава,
любовта се утвърждава.
Щуро се хоро буйно кръшно вие,
бяло вино има, само тук се пие.

И унесени, в захлас
бебе спретнаха завчас.
Сашко ще е то сега,
ще работи в ДСК.
И за гордост на тъщата 
ще е вътре във нещата,
Ще раздава час по час 
ту на банки, ту на нас.

С Харли Девидсън бръмчеше
и с Марина той си беше,
маминка над тях кръжеше,
дядото се суетеше.

Сватба, сватба, сватба-та
си продължава,
любовта се утвърждава.
Щуро се хоро буйно кръшно вие,
бяло вино има, само тук се пие.

Буре бело - от свата и сватята за сватбарите!
 
Сватба, сватба, сватба-та
си продължава,
любовта се утвърждава.
Щуро се хоро буйно кръшно вие,
бяло вино има, само тук се пие.

От баба Маринка: една дойна крава и теле, и целата пенсия! 


Други?

Няма коментари: